Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης του ιστότοπου www.benostangreece.gr. Ο ιστότοπος αυτός αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Benostan μέσω του διαδικτύου, της οποίας αποκλειστικός αντιπρόσωπος και υπεύθυνος διάθεσης των προϊόντων της είναι η ελληνική εταιρία με την επωνυμία «Αργυρώ Βάρκα εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παραφαρμακευτικών ειδών Ανώνυμος Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «Eurotc Α.Ε.» (ΑΦΜ: 999541683, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών), με έδρα τον δήμο Δάφνης – Υμηττού, οδός Μάκρης αρ. 5, με αριθμό ΓΕΜΗ:0006940101000.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του benostangreece.gr ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η «Αργυρώ Βάρκα εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παραφαρμακευτικών ειδών Ανώνυμος Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «Eurotc Α.Ε.» (ΑΦΜ: 999541683, ΔΟΥ:Φ.Α.Ε. Αθηνών), με έδρα τον δήμο Δάφνης – Υμηττού, οδός Μάκρης αρ. 5, με ηλεκτρονική διεύθυνση την orders@eurotc.gr. Αυτό σημαίνει ότι για οποιοδήποτε θέμα, που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω της ανωτέρω διεύθυνσης προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

3. Σκοπός Επεξεργασίας

Ανάλογα με το σκοπό, για τον οποίο επεξεργαζόμαστε κατά καιρούς τα δεδομένα σας, χρειάζεται να επεξεργαστούμε ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα σας, τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Να θυμάστε ότι, όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της πλατφόρμας, θα επισημάνουμε ορισμένα πεδία ως υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα, που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας δώσουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως χρήστης ή να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την Πλατφόρμα μας, π.χ. ανάλογα με τις υπηρεσίες, προϊόντα ή λειτουργίες, που θέλετε να λάβετε, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

A. Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη της πλατφόρμας: Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως χρήστης στην Πλατφόρμα μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη της Πλατφόρμας και για να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα προς εσάς λόγω της ιδιότητάς σας ως εγγεγραμμένου χρήστη. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών.

Β. Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, που έχετε συνάψει μαζί μας στην Πλατφόρμα: Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως για α) να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση, β) να διαχειριστούμε την πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, γ) να θέσουμε σε λειτουργία τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να αποφύγουμε πιθανή απάτη σε βάρος υμών, δ) να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές προϊόντων και σχετικά αιτήματα επιστροφών και ε) για σκοπούς τιμολόγησης των αγορών μέσω της ιστοσελίδας μας.

Γ. Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα επικοινωνίας, που έχετε υποβάλλει μέσω της ιστοσελίδας ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@eurotc.com. Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του αιτήματος, που έχετε υποβάλει.

Δ. Για σκοπούς μάρκετινγκ: Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως: Αν και όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή αυτή, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας (email ή SMS). Στο πλαίσιο αυτό θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τις συνήθειές σας (βάσει του ιστορικού περιήγησης σας στην ιστοσελίδα μας). Μπορείτε δε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή από το δελτίο μας, ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο εκάστοτε δελτίο ή στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση orders@eurotc.gr. Τέλος, για τον παρόντα σκοπό μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες με σκοπό τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών, όπως εξατομικευμένες εκπτώσεις κ.α. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεστε και με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, που αφορούν στην εκάστοτε ενέργεια.

Ε. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας: Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικής, δηλαδή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα μας και έτσι να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να διεξάγουμε και έρευνες ποιότητας και ενέργειες με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και των χρηστών μας.

4. Νομιμοποίηση Επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Οι νόμιμες βάσεις, που μας επιτρέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εξαρτώνται από το σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε:

Α. Διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της ιστοσελίδας: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να είναι δυνατή η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης.

Β. Εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης, ενώ επιπρόσθετα ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα, κατόπιν δική σας απαίτησης, όπως σε περίπτωση που ζητήσετε να λαμβάνετε το δελτίο μας.

Γ. Εξυπηρέτηση Πελατών: Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή ερωτήματα, που εγείρονται από εσάς μέσω των διάφορων υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι επωφελής για εσάς στο μέτρο που εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Δ. Μάρκετινγκ: Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ λόγω της συγκατάθεσης,που μας παρέχετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω διάφορων μέσων ή όταν αποδεχθείτε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή για να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες σας στην Πλατφόρμα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας.

Ε. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας: Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να αναλύουμε τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, καθώς η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, καθώς ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

5. Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας θα εξαρτηθεί και πάλι από το σκοπό, για τον οποίο τα αποθηκεύουμε, όπως αναλύεται κατωτέρω:

Α. Εγγραφή σας ως χρήστης: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όλο το διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος ως χρήστης της πλατφόρμας (μέχρι δηλαδή να αποφασίσετε να διαγραφείτε).

Β. Εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών, που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων, που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος.

Γ. Εξυπηρέτηση πελατών: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το διάστημα που είναι απαραίτητο ώστε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Δ. Μάρκετινγκ: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο. Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο 6 μηνών από τη λήξη της ενέργειας.

Ε. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια μίας ενέργειας ή έρευνας ποιότητας, στην οποία ενδέχεται να προβούμε, ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας.

Σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για την εκάστοτε απαιτούμενη εκ του νόμου διάρκεια, σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να προκύψει ευθύνη μας από την επεξεργασία, ενώ μετά την πάροδο του χρόνου παραγραφής για την εκάστοτε αξίωση, θα προβούμε στη διαγραφή τους.

6. Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Για την εκπλήρωση των σκοπών, που αναφέρονται στην παρούσα, είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας προς τρίτους, που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες, που σας προσφέρουμε, όπως:

7. Δικαιώματα χρηστών και επισκεπτών.

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, εμείς ως διαχειριστής των δεδομένων σας, έχουμε συμφωνήσει ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας, χωρίς κόστος, αποστέλλοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: orders@eurotc.gr αναφέροντας σε εμάς το λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα, που θέλετε να ασκήσετε. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση, επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε αυτήν, ιδίως μέσω της αποστολής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω διεύθυνση. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από εμάς αντίγραφο των δεδομένων σας, προκειμένου να λάβετε γνώση, σε δομημένη μορφή, των δεδομένων σας.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω ότι γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον σας, θα έχετε, επίσης, το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή.

8. Δεδομένα Τρίτων

Σε περίπτωση που μας παρέχετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων, εγγυάστε ότι τους έχετε ενημερώσει για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ υποχρεούστε να τους χορηγήσετε και ένα αντίγραφο της παρούσας ενημέρωσης.

9. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουμε, θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όταν η εν λόγω αλλαγή επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να λάβετε γνώση και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μία υπηρεσία ή λειτουργία.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ιδίως ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μικρές αλλαγές ή να εισαγάγουμε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι θα τη βρίσκετε πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020.